Partyzanckie Zgrupowanie Obwodu Sumskiego

Partyzanckie Zgrupowanie Obwodu Sumskiego – sowiecki oddział partyzancki, utworzony pod koniec 1941 z dwóch samodzielnych oddziałów partyzanckich pod dowództwem Sidora Kowpaka i Siemiona Rudniewa oraz kilku drobniejszych grup bojowych, działających w rejonie putywelskim obwodu sumskiego.

Zgrupowanie partyzanckie zostało podzielone na pięć oddziałów: putywelski, głuchowski, szałygiński, królewiecki i konotopski. Pierwsze walki stoczyło w zimie 1941/1942 na terenie obwodu sumskiego. Natomiast pierwszym rajdem zgrupowania był tzw. rajd stalinowski w okresie październik-grudzień 1942, podczas którego zgrupowanie przeszło ponad 1600 km, z lasów briańskich przez obwody kijowski i żytomierski na Polesie.

Innymi znanymi rajdami zgrupowania były rajd karpacki i rajd polski.

Dowódcą zgrupowania był Sidor Kowpak, komisarzem Siemion Rudniew, szefem sztabu G. Bazima, zastępcą dowódcy ds. rozpoznania Petro Werszyhora.

Do zgrupowania raczej nie przyjmowano Polaków, chociaż zdarzały się wyjątki.

LiteraturaEdytuj