Otwórz menu główne
Piaskownik w oczyszczalni ścieków w Wieluniu.

Piaskownikurządzenie służące do oddzielania żwiru, kamyków i piasku ze ścieków. Najczęściej stosowane jest w pierwszej fazie oczyszczania ścieków (oczyszczanie mechaniczne), zazwyczaj po systemie krat. Podstawowymi typami są:

  • Piaskownik typu SES
  • Piaskownik poziomy
  • Piaskownik cyrkulacyjny

Typ SESEdytuj

Piaskownik wykorzystuje sedymentację grawitacyjną piasku i żwiru, które opadają na dół piaskownika. Wyciąga się je za pomocą podłączonej do silnika spalinowego śruby Archimedesa, która potem zsypuje je do pojemnika. Mogą być one powtórnie wykorzystane, np. w budownictwie drogowym.

Typ poziomyEdytuj

Oddzielenie zachodzi w prostokątnych korytach żelbetowych, za pomocą sprężonego powietrza, piachy opadają na dno. Dwie pompy (na pomoście i na koronie zbiornika) zbierają piasek. Zgarniacze sterowane z centrali zbierają osady z dna. System rur odprowadza piasek do pojemników. Piaskownik trzeba co jakiś czas czyścić z nadmiaru niezgarniętego piasku.

Typ cyrkulacyjnyEdytuj

Piaskownik wykorzystuje ruch wirowy i siłę odśrodkową. Kształt leja powoduje zbieranie się osadu na dole. Jednocześnie zachodzi napowietrzanie ścieków.