Pierwszy rząd Josepha Wirtha

Pierwszy rząd Josepha Wirtha – 10 maja 1921- 25 października 1921.

Funkcja Imię i nazwisko Partia
Reichskanzler - Kanclerz Rzeszy Joseph Wirth Zentrum
Stellvertreter des Reichskanzlers - Wicekanclerz Rzeszy Gustav Bauer SPD
Minister spraw zagranicznych Joseph Wirth (do 23 maja 1921)

Friedrich Rosen

Zentrum

bezpartyjny

Minister spraw wewnętrznych Georg Gradnauer SPD
Minister sprawiedliwości Eugen Schiffer DDP
Minister finansów Joseph Wirth Zentrum
Minister gospodarki Robert Schmidt SPD
Minister polityki żywnościowej Andreas Hermes Zentrum
Minister pracy Heinrich Brauns Zentrum
Minister obrony Otto Geßler DDP
Minister transportu Wilhelm Groener bezpartyjny
Minister poczty Johannes Giesberts Zentrum
Minister skarbu Państwa Gustav Bauer SPD
Minister odbudowy Walther Rathenau DDP

Zobacz teżEdytuj