Plebs

strona ujednoznaczniająca Wikipedii
  • Pochodzący z języka łacińskiego termin plebs odnosi się do:
    • plebejuszy w starożytnym Rzymie (w czasach Republiki)
    • plebsu, niższej warstwy społecznej w Cesarstwie Rzymskim (dzieli się na miejski, wiejski; prawa i inne patrz: plebejusze)
    • plebsu miejskiego, warstwy społecznej w miastach średniowiecznych i wczesnonowożytnych
  • Plebs – rodzaj pająków z rodziny krzyżakowatych
  • Plebs – brytyjski serial telewizyjny