Plebs

strona ujednoznaczniająca Wikipedii
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Plebs”.

Pochodzący z języka łacińskiego termin plebs odnosi się do:

  • plebejuszy w starożytnym Rzymie (w czasach Republiki)
  • plebsu, niższej warstwy społecznej w Cesarstwie Rzymskim (dzieli się na miejski, wiejski; prawa i inne patrz: plebejusze)
  • plebsu miejskiego, warstwy społecznej w miastach średniowiecznych i wczesnonowożytnych

Tytuły dziełEdytuj

  • Plebs – brytyjski serial telewizyjny