Plezjon (gr. plesion – bliski, należący do tej samej grupy) – kategoria systematyczna dla okazów kopalnych, która może być wprowadzona dla gatunku kopalnego lub kopalnej grupy monofiletycznej na jakimkolwiek poziomie hierarchii. Autorami byli Patterson i Rosen (1977), a Wiley (1979) zmienił definicję kategorii (dodał wymóg monofiletyzmu). Użycie plezjonu ma pomóc w integrowaniu okazów kopalnych z istniejącą klasyfikacją[1].

Plezjon i związane pojęcia

Przypisy edytuj

  1. Loic Matile, Pascal Tassy, Daniel Goujet: Wstęp do systematyki zoologicznej : koncepcje, zasady, metody. Warszawa: PWN, 1993, s. 50-51. ISBN 83-01-10981-5.