Poczet cesarzy bizantyjskich

Poczet cesarzy bizantyjskich – książka autorstwa Aleksandra Krawczuka, wydana po raz pierwszy w 1992 roku.

Poczet cesarzy bizantyjskich
Autor

Aleksander Krawczuk

Tematyka

historia starożytna

Typ utworu

zbiór biografii

Wydanie oryginalne
Język

polski

Data wydania

1992

Wydawca

Wydawnictwo Iskry

TreśćEdytuj

Intencją autora było nakreślenie panoramy życia społecznego i politycznego Bizancjum. Książka przedstawia między innymi: pochodzenie władców, życie prywatne cesarzy (również jeszcze przed wyborem), okresy ich rządów, walki o władzę poszczególnych władców, rozwój terytorialny cesarstwa, opisy wojen z wrogami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi, reformy przeprowadzone w cesarstwie, sprawy religijne pod panowaniem danych cesarzy. Pierwsze wydanie ukazało się w 1992 roku i obejmowało życiorysy 22 władców, panujących w latach 395-711 a nie jak pisze Autor we wstępie do pierwszego wydania 24).W zamyśle A. Krawczuka miała to być kontynuacja Jego następujących prac: Poczet cesarzy rzymskich. Pryncypat (Iskry 1986) i Poczet cesarzy rzymskich. Dominat (Iskry 1991). W pierwszym wydaniu Autor wyznaczył datę końcową dla istnienia cesarstwa rzymskiego na Wschodzie - rok 711. W drugim wydaniu autor postawił kolejną datę graniczną - 1081 rok. W nowym wydaniu książki autor uzupełnił życiorysy cesarzy panujących w latach 711-1081. Drugie wydanie pocztu zawiera życiorysy 59 cesarzy, od Arkadiusza do Nicefora III (395-1081).

BibliografiaEdytuj

  • Aleksander Krawczuk, Poczet cesarzy bizantyjskich. Wczesne Bizancjum, Warszawa: "Iskry" 1992.
  • Aleksander Krawczuk, Poczet cesarzy bizantyjskich, wyd. 2 uzup. Warszawa: Wydawnictwo Iskry 1996.
  • Aleksander Krawczuk, Poczet cesarzy bizantyjskich, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo Iskry 2006.
  • Michał Kozłowski [recenzja], Poczet cesarzy, "Mówią Wieki" (1997), z. 3, s. 50.