Podatek od posiadania psa

Podatek od posiadania psapodatek bezpośredni nałożony na posiadacza psa.

Historia

edytuj

Po raz pierwszy podatek od psów domowych wprowadzono w Królestwie Prus w 1810 jako jeden z tzw. podatków od luksusu. Prawodawcy wychodzili z założenia, że posiadacz niebędącego zwierzęciem użytkowym psa musi także posiadać duży zasób środków finansowych. Obecnie w Niemczech podatek ten jest podatkiem komunalnym, gminy mają prawo ustalać jego wysokość, a także różnicować w zależności od rasy psa. Nie pobiera się podatku od psów hodowanych w celach zarobkowych, natomiast psy użytkowe, przewodnicy niewidomych i psy w schroniskach dla zwierząt są w zależności od gminy zwolnione od podatku lub podlegają obniżonemu opodatkowaniu.

W końcu XIX wieku na Nowej Zelandii wprowadzony przez brytyjskie władze podatek od posiadania psów spowodował opór ludności maoryskiej i tzw. wojny o podatek od psów (dog tax wars).

Podatek od posiadania psa w Polsce

edytuj

W Polsce podatek od posiadania psa obowiązywał do 31 grudnia 2007. Był to podatek bezpośredni i kwotowy. Jego wysokość ustalana była przez gminy, jednak ograniczona przez rozporządzenie ministerialne. W 2007 r. wynosił przeważnie 40 złotych. Całość podatku wpływała do budżetu gmin. Poza celem fiskalnym, podatek miał również na celu ograniczanie liczby zwierząt. Z podatku wyłączone były psy gospodarskie, jednak najwyżej dwa na jednej posesji.

Rok Maksymalna kwota podatku
2004 50,30 zł[1]
2005 51,91 zł[2]
2006 53,21 zł[3]
2007 53,69 zł[4]

W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od 1 stycznia 2008 podatek ten został zniesiony, natomiast w jego miejsce istnieje możliwość wprowadzenia fakultatywnej opłaty za posiadanie psa, uzależnionej od rady gminy w zakresie jej poboru, wysokości czy terminu płatności. Od opłaty są zwolnione osoby posiadające 1 psa:

 • mające orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności (a pies jest psem asystującym),
 • mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • mające więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe.

Także z opłaty zwolnione są osoby płacące podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. Wówczas płaci się za trzeciego i każdego kolejnego psa[5].

Górne limity opłaty od posiadania psa w Polsce
Rok Maksymalna kwota opłaty
2008 100,00 zł[6]
2009 104,20 zł[7][8]
2010 107,85 zł[9]
2011 110,66 zł[10]
2012 115,31 zł[11]
2013 119,93 zł[12]
2014 121,01 zł[13]
2015 121,50 zł[14]
2016 120,05 zł[15]
2017 118,97 zł[16]
2018 121,24 zł[17]
2019 123,18 zł[18]
2020 125,40 zł[19]
2021 130,30 zł[20]
2022 135,00 zł[21]
2023 150,93 zł[22]

Podstawa prawna

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Podatek od posiadania psów – od 2004-01-01 do 2004-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 2. Podatek od posiadania psów – od 2005-01-01 do 2005-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 3. Podatek od posiadania psów – od 2006-01-01 do 2006-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 4. Podatek od posiadania psów – od 2007-01-01 do 2007-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 5. Opłata od posiadania psów.
 6. Opłata od posiadania psów – od 2008-01-01 do 2008-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 7. Opłata od posiadania psów – od 2009-01-01 do 2009-06-18 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 8. Opłata od posiadania psów – od 2009-06-19 do 2009-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 9. Opłata od posiadania psów – od 2010-01-01 do 2010-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 10. Opłata od posiadania psów – od 2011-01-01 do 2011-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 11. Opłata od posiadania psów – od 2012-01-01 do 2012-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 12. Opłata od posiadania psów – od 2013-01-01 do 2013-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 13. Opłata od posiadania psów – od 2014-01-01 do 2014-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 14. Opłata od posiadania psów – od 2015-01-01 do 2015-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 15. Opłata od posiadania psów – od 2016-01-01 do 2016-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 16. Opłata od posiadania psów – od 2017-01-01 do 2017-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 17. Opłata od posiadania psów – od 2018-01-01 do 2018-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 18. Opłata od posiadania psów – od 2019-01-01 do 2019-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 19. Opłata od posiadania psów – od 2020-01-01 do 2020-12-31 – Podatki i opłaty lokalne – Podatki –. www.infor.pl. [dostęp 2021-03-30].
 20. Opłata od posiadania psów w 2021 r..
 21. Podatek od psa w 2022 r.. www.infor.pl. [dostęp 2021-10-20].
 22. Podatek od psa w 2023 r.. www.infor.pl. [dostęp 2022-11-16].