Podczaszy wielki litewski

Podczaszy wielki litewski (łac. pocillator Magni Ducatus Lithuaniae) – urząd dworski Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej.

Do jego kompetencji należało dysponowanie napojami w czasie uczt dworu wielkiego księcia. Podawał władcy puchar, skosztowawszy najpierw trunku, co miało na celu wykrycie potencjalnej trucizny. Podawał desery, trzymał klucz nad bardzo wówczas drogimi przyprawami korzennymi.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Zbigniew Góralski Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1998