Podmiot wykonujący działalność leczniczą

Podmiot wykonujący działalność leczniczą – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej jest to jeden z poniższych podmiotów:

  • praktyka zawodowa lekarza lub lekarza dentysty
  • praktyka zawodowa pielęgniarki lub położnej
  • praktyka zawodowa fizjoterapeuty
  • praktyka zawodowa diagnosty laboratoryjnego
  • podmiot leczniczy.