Pojazd metrapojazd szynowy przystosowany do poruszania się po torach metra[1].

Pojazd metra

Przypisy edytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz.U. z 2011 r. nr 65, poz. 344).