Pole rozdzielni

Pole rozdzielni, Pole rozdzielcze, odejście (ang. bay (of a substation)[1]) - jest to część rozdzielni składająca się z torów prądowych głównych i pomocniczych przeznaczonych do wykonywania określonego zadania w rozdzielni wraz ze wszystkimi przynależnymi elementami izolacyjnymi i konstrukcyjnymi[2]..

Wyposażenie pola zależy od spełnianej przez nie funkcji, od napięcia znamionowego i wymaganej niezawodności pracy. W zależności od przeznaczenia wyróżnia się pola: liniowe, transformatorowe, łączników szyn (sprzęgłowe), pomiarowe, potrzeb własnych, odgromnikowe.

W przypadku instalacji elektrycznych niskiego napięcia częściej funkcjonuje określenie pole rozdzielnicy. Według literatury:
Pole rozdzielnicy - jest to wydzielona funkcjonalnie i najczęściej konstrukcyjnie część rozdzielnicy elektrycznej przeznaczona do realizacji określonego zadania. Wyróżnia się między innymi pole liniowe zasilające, pole liniowe odbiorcze, pole pomiarowe, pole sprzęgłowe itd.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. IEV ref 605-02-09
  2. Dołęga W.: Stacje elektroenergetyczne, Oficyna Wyd.Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, ​ISBN 978-83-7493-301-8​.