We Włoszech istnieje pięć głównych służb porządkowych:

 • Polizia di Stato (pol. Policja Państwowa), która podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, odpowiada za bezpieczeństwo publiczne oraz prowadzenie śledztw.
 • Corpo della Guardia di Finanza (pol. Korpus Straży Skarbowej), podlegająca Ministerstwu Spraw Gospodarki i Finansów, zajmująca się zwalczaniem przestępstw gospodarczych, a także pełni funkcję straży celnej.
 • Arma dei Carabinieri (pol. Korpus Karabinierów) podlegający Ministerstwu Spraw Obrony, odpowiada za bezpieczeństwo publiczne oraz pełni funkcję żandarmerii wojskowej.
 • Corpo di Polizia Penitenziaria (pol. Korpus Policji Więziennej), podlegająca Ministerstwu Sprawiedliwości, pełni funkcję straży więziennej.
 • Corpo Forestale dello Stato (pol. Korpus Lasów Państwowych), podlegający Ministerstwu Rolnictwa, pełni funkcję straży leśnej.
Funkcjonariusze Polizia Municipale
Samochód Polizia di Stato (Lamborghini Gallardo)
Samochód Guardia di Finanza (Fiat Stilo)

Struktura Polizia di Stato edytuj

 • Associazione Nazionale della Polizia di Stato
 • Autocentri della Polizia di Stato
 • Banda Musicale della Polizia di Stato – Reprezentacyjna Orkiestra Policiji Państwowa
 • Centri di Raccolta Interregionale V.E.C.A.
 • Centri di Raccolta Regionale V.E.C.A.
 • Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato
 • Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato
 • Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Departament Bezpieczeństwa Publicznego
 • Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione, di Perfezionamento e Centri di Addestramento della Polizia di Stato
 • Fanfara della Polizia di Stato
 • Gabinetti Interegionali di Polizia Scientifica
 • Gabinetti Regionali di Polizia Scientifica
 • Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Senato della Repubblica
 • Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso la Camera dei Deputati
 • Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
 • Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Viminale
 • Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano
 • Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza – Oddziały antyterrorystyczne
 • Polizia di Frontiera – Policija Granicznej
 • Polizia Ferroviaria – Policja Kolejowa
 • Polizia Postale e delle Telecomunicazioni – Policja Pocztowa
 • Polizia Stradale – Policja Patrolująca Autostrady
 • Questure della Repubblica
 • Reparti Mobili della Polizia di Stato
 • Reparti Prevenzione Crimine
 • Reparti Volo della Polizia di Stato
 • Stabilimento e Centro Raccolta Armi
 • Ufficio Presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza Centrale dei Servizi di Sicurezza della Presidenza della Repubblica
 • Ufficio Speciale della Polizia di Stato presso la Presidenza della Regione Siciliana
 • Zone Telecomunicazioni