Polska Liga Wojenna Walki Czynnej

Legitymacja odznaki Polskiej Ligi Wojennej Walki Czynnej

Polska Liga Wojenna Walki Czynnej – polska organizacja wojskowa o nastawieniu antybolszewickim, założona w Kijowie w kwietniu 1917 roku przez Henryka Bagińskiego i kilku członków galicyjskiej organizacji Armia Polska i Polskie Drużyny Strzeleckie. Utworzenie jej było reakcją na destrukcyjną działalność polskich bolszewików w Dywizji Strzelców Polskich. Celem Ligi było sformowanie w Rosji silnego wojska polskiego oraz stworzenie własnej siły zbrojnej jako środka gwarantującego uchwycenie władzy w kraju.

Jej członkowie w I Korpusie Polskim w Rosji oddali się pracy werbunkowej i kulturalno-oświatowej wśród otoczenia rosyjskiego. W obliczu zorganizowania I Korpusu Polskiego w Rosji, rozwiązana została na zjeździe delegatów w Mińsku w grudniu 1917 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Henryk Bagiński, Wojsko Polskie na wschodzie 1914-1920, Warszawa 1921, s. 120-121.
  • Mieczysław Wrzosek, Idea wojska polskiego w Rosji po obaleniu caratu i walka o jej realizację, w: Najnowsze Dzieje Polski, 1914-1939, t. XII, 1967, s. 72.