Pomoc:Przestrzeń nazw/zestawienie

Przestrzenie nazw
(dla każdej standardowej przestrzeni jest przestrzeń dyskusji z nr n+1)
nr nazwa i opis lista
stron
dyskusja lista
stron
główne
0 (artykuł) lista ns:0 Dyskusja lista ns:1
6 Plik lista ns:6 Dyskusja pliku lista ns:7
14 Kategoria lista ns:14 Dyskusja kategorii lista ns:15
meta
2 Wikipedysta(-ka) lista ns:2 Dyskusja wikipedysty(-ki) lista ns:3
4 Wikipedia lista ns:4 Dyskusja Wikipedii lista ns:5
12 Pomoc lista ns:12 Dyskusja pomocy lista ns:13
100 Portal lista ns:100 Dyskusja portalu lista ns:101
102 Wikiprojekt lista ns:102 Dyskusja wikiprojektu lista ns:103
techniczne
8 MediaWiki lista ns:8 Dyskusja MediaWiki lista ns:9
10 Szablon lista ns:10 Dyskusja szablonu lista ns:11
828 Moduł lista ns:828 Dyskusja modułu lista ns:829
wirtualne
-1 Specjalna
-2 Media
nieużywane i wycofywane
2300
(miała być dla gad. 2.0)
lista ns:2300 lista ns:2301
2302
(powiązana z gad. 2.0)
lista ns:2302 lista ns:2303
2600 Dyskusje strukturyzowane lista ns:2600