Pomoc:Wzory (parametr RGB)

Niektóre kolory (wybór) dostępne wewnątrz wzorów matematycznych, które zdefiniowano przy użyciu parametru [RGB].


Przyrosty wartości jednej ze składowych
co 1/2 co 1/4 co 1/8
  [RGB]{255,    0,    0}
  [RGB]{255,127,    0}
  [RGB]{255,255,    0}
  [RGB]{127,255,    0}
  [RGB]{    0,255,    0}
  [RGB]{    0,255,127}
  [RGB]{    0,255,255}
  [RGB]{    0,127,255}
  [RGB]{    0,    0,255}
  [RGB]{127,    0,255}
  [RGB]{255,    0,255}
  [RGB]{255,    0,127}
  [RGB]{255,    0,    0}
  [RGB]{255,    0,    0}
  [RGB]{255,  63,    0}
  [RGB]{255,127,    0}
  [RGB]{255,191,    0}
  [RGB]{255,255,    0}
  [RGB]{191,255,    0}
  [RGB]{127,255,    0}
  [RGB]{  63,255,    0}
  [RGB]{    0,255,    0}
  [RGB]{    0,255,  63}
  [RGB]{    0,255,127}
  [RGB]{    0,255,191}
  [RGB]{    0,255,255}
  [RGB]{    0,191,255}
  [RGB]{    0,127,255}
  [RGB]{    0,  63,255}
  [RGB]{    0,    0,255}
  [RGB]{  63,    0,255}
  [RGB]{127,    0,255}
  [RGB]{191,    0,255}
  [RGB]{255,    0,255}
  [RGB]{255,    0,191}
  [RGB]{255,    0,127}
  [RGB]{255,    0,  63}
  [RGB]{255,    0,    0}
  [RGB]{255,    0,    0}
  [RGB]{255,  31,    0}
  [RGB]{255,  63,    0}
  [RGB]{255,  95,    0}
  [RGB]{255,127,    0}
  [RGB]{255,159,    0}
  [RGB]{255,191,    0}
  [RGB]{255,223,    0}
  [RGB]{255,255,    0}
  [RGB]{255,223,    0}
  [RGB]{191,255,    0}
  [RGB]{159,255,    0}
  [RGB]{127,255,    0}
  [RGB]{  95,255,    0}
  [RGB]{  63,255,    0}
  [RGB]{  31,255,    0}
  [RGB]{    0,255,    0}
  [RGB]{    0,255,  31}
  [RGB]{    0,255,  63}
  [RGB]{    0,255,  95}
  [RGB]{    0,255,127}
  [RGB]{    0,255,159}
  [RGB]{    0,255,191}
  [RGB]{    0,255,223}
  [RGB]{    0,255,255}
  [RGB]{    0,223,255}
  [RGB]{    0,191,255}
  [RGB]{    0,159,255}
  [RGB]{    0,127,255}
  [RGB]{    0,  95,255}
  [RGB]{    0,  63,255}
  [RGB]{    0,  31,255}
  [RGB]{    0,    0,255}
  [RGB]{  31,    0,255}
  [RGB]{  63,    0,255}
  [RGB]{  95,    0,255}
  [RGB]{127,    0,255}
  [RGB]{159,    0,255}
  [RGB]{191,    0,255}
  [RGB]{223,    0,255}
  [RGB]{255,    0,255}
  [RGB]{255,    0,223}
  [RGB]{255,    0,191}
  [RGB]{255,    0,159}
  [RGB]{255,    0,127}
  [RGB]{255,    0,  95}
  [RGB]{255,    0,  63}
  [RGB]{255,    0,  31}
  [RGB]{255,    0,    0}
Przyrosty wartości jednej ze składowych
odniesienie 255 odniesienie 191 odniesienie 127
  [RGB]{255,    0,    0}
  [RGB]{255,127,    0}
  [RGB]{255,255,    0}
  [RGB]{127,255,    0}
  [RGB]{    0,255,    0}
  [RGB]{    0,255,127}
  [RGB]{    0,255,255}
  [RGB]{    0,127,255}
  [RGB]{    0,    0,255}
  [RGB]{127,    0,255}
  [RGB]{255,    0,255}
  [RGB]{255,    0,127}
  [RGB]{255,    0,    0}
  [RGB]{191,    0,    0}
  [RGB]{191,  95,    0}
  [RGB]{191,191,    0}
  [RGB]{  95,191,    0}
  [RGB]{    0,191,    0}
  [RGB]{    0,191,  95}
  [RGB]{    0,191,191}
  [RGB]{    0,  95,191}
  [RGB]{    0,    0,191}
  [RGB]{  95,    0,191}
  [RGB]{191,    0,191}
  [RGB]{191,    0,  95}
  [RGB]{191,    0,    0}
  [RGB]{127,    0,    0}
  [RGB]{127,  63,    0}
  [RGB]{127,127,    0}
  [RGB]{  63,127,    0}
  [RGB]{    0,127,    0}
  [RGB]{    0,127,  63}
  [RGB]{    0,127,127}
  [RGB]{    0,  63,127}
  [RGB]{    0,    0,127}
  [RGB]{  63,    0,127}
  [RGB]{127,    0,127}
  [RGB]{127,    0,  63}
  [RGB]{127,    0,    0}