Por

strona ujednoznaczniająca
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Por”.

Skróty:

  • por – gatunek rośliny
  • por (łac. porus, otwór) – mikroskopijny otwór, na przykład ujście gruczołu w skórze
  • por – pusta przestrzeń wewnątrz materiału
    • por – pusta przestrzeń w strukturze skały (w tym gleby)
  • Por – alternatywna nazwa rzeki Pór