Porozumienie jednostek samorządu terytorialnego

Porozumienie jednostek samorządu terytorialnego to szczególny rodzaj porozumienia administracyjnego, zawarty między organami jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednio:

 • porozumienie międzygminne,
 • porozumienie powiatów,
 • porozumienie powiatowo-gminne,
 • porozumienie województw,
 • porozumienie wojewódzko-powiatowe, wojewódzko-powiatowo-gminne i wojewódzko-gminne,

które polega na powierzeniu zadań bezpośrednio (bez tworzenia dedykowanej osoby prawnej) odpowiednio przez:

 • gminę - innej gminie albo właściwemu powiatowi lub województwu,
 • powiat - wchodzącej w jego skład gminie, innemu powiatowi lub miastu na prawach powiatu albo właściwemu województwu,
 • miasto na prawach powiatu - innej gminie lub powiatowi albo właściwemu województwu,
 • województwo - innemu województwu albo wchodzącemu w jego skład powiatowi lub gminie[1].

Szczegółowe zasady tworzenia porozumień zawierają: rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne (art. 64-73a) ustawy o samorządzie gminnym[2], rozdział 7. Związki powiatów i związki powiatowo-gminne oraz stowarzyszenia i porozumienia powiatów ustawy o samorządzie powiatowym[3] oraz art. 8. ustawy o samorządzie województwa[4].

Zobacz też edytuj

 • związek jednostek samorządu terytorialnego — pokrewny rodzaj współpracy, ale nieobejmujący samorządów województw, natomiast przewidujący zawiązanie specjalnej korporacji prawa publicznego przez umawiające się jednostki samorządu terytorialnego.

Przypisy edytuj

 1. rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), rozdział 7. Związki powiatów i związki powiatowo-gminne oraz stowarzyszenia i porozumienia powiatów ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1528) oraz art. 8. ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2094)
 2. (Dz.U. z 2023 r. poz. 40)
 3. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1528)
 4. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2094)