Pospólstwowarstwa społeczna zamieszkująca miasta w okresie średniowiecza, średniozamożni rzemieślnicy, drobni kupcy i kramarze. Pospólstwo posiadało prawo miejskie, jednak patrycjat nie dopuszczał go do piastowania urzędów w mieście. Pospólstwo walczyło o wpływy w radach miejskich i w XV–XVI wieku w niektórych miastach uzyskało reprezentacje[1].

Inscenizacja życia pospólstwa

Jedna z trzech grup obok plebsu i patrycjatu tworząca mieszczaństwo. Zakładali oni specjalne organizacje zwane cechami, skupiające specjalistów w danym zawodzie.

Przypisy edytuj

  1. Bogdan Snoch Szkolny słownik historii Polski od pradziejów do roku 1795, wyd. 1995, s. 92