Potencjalna produkcyjność siedliska

Potencjalna produkcyjność siedliska – możliwa do uzyskania w danych warunkach siedliskowych, wielkość przyrostu sumarycznej produkcyjności w ciągu cyklu produkcji. Przez potencjalną produkcyjność siedliska można rozumieć produkcję drewna, która może być zrealizowana przez określony genotyp oraz sposób gospodarowania (Skovsgaard i Vanclay 2007). Przez gospodarowanie można wpływać na produkcyjność przez:

  • Przygotowanie siedliska
  • Wybór zabiegów hodowlanych
  • Dobór gatunku
  • Proweniencji
  • Więźby
  • Trzebieży
  • Sposobu odnowienia

Tak zdefiniowana potencjalna produkcyjność zależy głównie od warunków siedliskowych.

BibliografiaEdytuj

  • Bruchwald A. 1980. Produkcyjność a produktywność lasu. SYLWAN 124 (7):37-43.
  • Skovsgaard J.P., Vanclay J.K. 2008. Forest site productivity: a review of the evolution of dendrometric concepts for even-aged stands. Forestry, 1, 13–31.
  • Socha J. 2010. Metoda modelowania potencjalnych zdolności produkcyjnych świerka w górach. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, rozprawy, 461.

Linki zewnętrzneEdytuj