Powiat witebski (I Rzeczpospolita)

powiat w województwie witebskim (I Rzeczpospolita)

Powiat witebski – jednostka terytorialna województwa witebskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego od 1508 roku i Rzeczypospolitej Obojga Narodów z centrum w Witebsku.

Powiat witebski na tle Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej

Utworzony w końcu XIV wieku.

Bibliografia edytuj

  • Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 1: Абаленскі — Кадэнцыя. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005, s. 455.
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.Tom V: Kutowa Wola — Malczyce. — Warszawa, 1884, s. 341-342.