Poziom utrzymania pojazdu kolejowego

Poziom utrzymania pojazdu kolejowego – zespół czynności utrzymaniowych wykonywanych na pojeździe kolejowym[1].

Informacja na lokomotywie o naprawie P4

Wyróżnia się następujące poziomy utrzymania:

  • P1 – planowe czynności sprawdzające wykonywane przed wyjazdem pojazdu na linię, w czasie jazdy lub po zakończeniu kursu, zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne, ocena głównych podzespołów i układów pojazdu
  • P2 – planowe czynności sprawdzające wykonywane bez demontażu podzespołów w przerwach w eksploatacji pojazdu
  • P3 – czynności utrzymaniowe, wykonywane na specjalistycznych stanowiskach kontrolnych, z wyłączeniem pojazdu z ruchu, z częściowym demontażem podzespołów
  • P4 – czynności utrzymaniowe w zakładach posiadających zaplecze techniczne i stanowiska pomiarowe, obejmujące planową wymianę lub naprawy podzespołów
  • P5 – odnowienie pojazdu, obejmujące demontaż podzespołów oraz ich wymianę na nowe lub zregenerowane

PrzypisyEdytuj

  1. Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych Itw - 4, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 2016, s. 11-12 (pol.).