Próba kołowa segmentowa

Próba kołowa segmentowa – próba badania skłonności do pęknięć gorących grubych blach stal austenitycznej[1].

Widok z góry segmentów z wyciętym rowkiem

Przebieg próbyEdytuj

Na próbkę składają się cztery uprzednio dopasowane i połączone ze sobą spoinami krzyżowymi obustronnie segmenty. Na jednej stronie próbki wykonuje się rowek pierścieniowy o średnicy 50 mm. W wyżłobieniu układa się ścieg zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po wyłożeniu 2/3 obwodu próba zostaje przerwana. Po wystudzeniu wykonuje się pozostałą część obwodu.

Pęknięcia gorące rejestruje się w miejscach styku segmentów. Kryterium oceny skłonności do gorących pęknięć jest stosunek długości spoiny do długości pęknięcia.

 
Przekrój poprzeczny segmentów przed rozpoczęciem próby

PrzypisyEdytuj

  1. Aneta Ziewiec, Spawalność materiałów konstrukcyjnych. T. 1, Spawalność stali, Kraków: Wydaw. JAK, 2009, ISBN 978-83-923191-9-1, OCLC 751036784 [dostęp 2020-11-05].