Prąd przewodu ochronnego

Prąd przewodu ochronnegoprąd, jaki może pojawić się w przewodzie ochronnym w wyniku uszkodzenia urządzenia lub instalacji albo w warunkach normalnej pracy niektórych urządzeń.

Dopuszcza się pewne graniczne wartości prądu w przewodzie ochronnym, jednak w normalnych warunkach pracy urządzenie zasilane prądem przemiennym nie powinno generować prądu ze składową bezokresową w tym przewodzie. Może to mieć wpływ na prawidłowe działanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego. W celu spełnienia wymagań dopuszczalnych wartości prądu może zajść potrzeba zastosowania dodatkowej separacji lub podłączenie dodatkowych zacisków ochronnych i podłączenia wzmocnionych przewodów ochronnych.

Wartości prądu przewodu ochronnegoEdytuj

Wartości maksymalne prądu przewodu ochronnego zasilanych przez urządzenie wtyczkowe o nominalnym prądzie do 32A włącznie.

Prąd nominalny
urządzenia
Maksymalny prąd
przewodu ochronnego
 4 A 2 mA
>4 A, lecz  10 A 0,5 mA/A
>10 A 5 mA

Wartości maksymalne prądu przewodu ochronnego, urządzeń do stałego podłączenia lub urządzenia stacjonarne o nominalnym prądzie większym niż 32A

Prąd nominalny
urządzenia
Maksymalny prąd
przewodu ochronnego
 7 A 3,5 mA
>7 A, lecz  20 A 0,5 mA/A
>20 A 10 mA

BibliografiaEdytuj