Prawa osobiste – niezbywalne prawa człowieka bezpośrednio dotyczące jego integralności fizycznej i psychicznej, indywidualności, godności, pozycji w społeczeństwie i zapewniające warunki wszechstronnego rozwoju, poczucia godności i samorealizacji. Prawa te są zapewnione w Konstytucji RP: art. 38 – 56 rozdział 2. Konstytucji, art. 23 Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 roku.

Podstawowe prawa osobiste:

 • Prawo do życia
 • Prawo do wolności
 • Prawo do rzetelnego procesu
 • Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania,
 • Zakaz tortur
 • Zakaz pracy niewolniczej
 • Prawo do ochrony czci (wewnętrznej i zewnętrznej)
 • Prawo do ochrony wizerunku (w tym głosu, nazwiska, pseudonimu)
 • Prawo do zachowania tajemnicy korespondencji i nietykalności mieszkania
 • Prawo do ochrony strefy prywatności
 • Prawo do kultu po osobie bliskiej i tradycji rodzinnych

Zobacz też edytuj