Prawdziwość formuły zdaniowej

Formuła zdaniowa A danego języka pierwszego rzędu jest prawdziwa przy interpretacji M = <U, ∆> tego języka wtw formuła zdaniowa A jest spełniona przy interpretacji M przez każde M-wartościowanie.

Czyli innymi słowy

M ╞ A wtw dla każdego M-wartościowania s, M╞ A [s]

Zbiór wszystkich formuł zdaniowych rozważanego języka, które są prawdziwe przy interpretacji M tego języka oznaczmy symbolem Vr(M).

Formuła zdaniowa A jest fałszywa przy interpretacji M wtw dla każdego M-wartościowania s zachodzi:

M non ╞ A[s]