Prawo energetyczne w Polsce

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – polska ustawa regulująca całokształt spraw związanych z polityką energetyczną państwa.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne
Data wydania 10 kwietnia 1997
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 1997 r. nr 54, poz. 348
Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 833
Data wejścia w życie 5 grudnia 1997
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo energetyczne
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2020 r. poz. 1378
Wejście w życie ostatniej zmiany 13 listopada 2020
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Ustawa określa:

 • zasady dostarczania paliw i energii;
 • zasady polityki energetycznej państwa;
 • kompetencje i zasady działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • przepisy o koncesjach i taryfach energetycznych;
 • przepisy o urządzeniach energetycznych, instalacjach, sieciach i ich eksploatacji.

Ustawa ta zastąpiła funkcjonującą wcześniej ustawę z 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej, która regulowała stosunki gospodarcze na rynku paliw i energii w gospodarce nakazowo-rozdzielczej[1].

NowelizacjeEdytuj

Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2020 roku[2]. Jak dotąd zostały wydane teksty jednolite ustawy (w 2006[3], 2012[4], 2017[5], 2018[6], 2019[7] i w 2020[8]) .

Większe nowelizacje:

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2002 r. nr 135, poz. 1144).
 • Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2005 r. nr 62, poz. 552).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2007 r. nr 21, poz. 124).
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2007 r. nr 115, poz. 790).
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 21, poz. 104).
 • Tzw. mały trójpak energetyczny – Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984). Zakres istotnych zmian: oddzielono nadzór i obrót gazem, nadzór nad spółką Gaz-System przeszedł w kompetencje ministra gospodarki, wprowadzono ochronę wrażliwych odbiorców energii elektrycznej (o niskich dochodach), wprowadzono tzw. obligo gazowe (firmy sektora gazu część surowca muszą sprzedawać na giełdzie towarowej), produkcja prądu w instalacji o mocy do 40 kW nie musi być rejestrowana jako firma i będzie skupowana, ustalono 5-letnią kadencję prezesa i wiceprezesa URE z opcją jednej reelekcji powoływanych samodzielnie przez premiera, wprowadzono szereg wymogów informacyjnych wobec firm energetycznych chroniących odbiorców).
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2348).
 • Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 1435).

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz.U. z 1984 r. nr 21, poz. 96).
 2. Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378).
 3. Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625
 4. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059
 5. Dz.U. z 2017 r. poz. 220
 6. Dz.U. z 2018 r. poz. 755
 7. Dz.U. z 2019 r. poz. 755
 8. Dz.U. z 2020 r. poz. 833

Linki zewnętrzneEdytuj