Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z działalnością notariuszy.

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
Państwo

 Polska

Data wydania

14 lutego 1991

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1991 r. nr 22, poz. 91

Tekst jednolity

Dz.U. z 2022 r. poz. 1799

Data wejścia w życie

22 kwietnia 1991

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

działalność notariuszy

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2023 r. poz. 1615

Wejście w życie ostatniej zmiany

15 listopada 2023

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy
 • prawa i obowiązki notariuszy
 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego
 • zasady nadzoru nad notariatem
 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody
 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy
 • prawa i obowiązki aplikantów i asesorów notarialnych
 • zasady przetwarzania danych osobowych przez notariuszy
 • zasady dokonywania czynności notarialnych
 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia
 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych
 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Nowelizacje edytuj

Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2023 roku[1].

Linki zewnętrzne edytuj

Przypisy edytuj

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615)