Prawo o notariacie

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z działalnością notariuszy.

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
Data wydania 14 lutego 1991
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 1991 r. nr 22, poz. 91
Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1192
Data wejścia w życie 22 kwietnia 1991
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji działalność notariuszy
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2019 r. poz. 1495
Wejście w życie ostatniej zmiany 1 stycznia 2020
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy
 • prawa i obowiązki notariuszy
 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego
 • zasady nadzoru nad notariatem
 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody
 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy
 • prawa i obowiązki aplikantów i asesorów notarialnych
 • zasady przetwarzania danych osobowych przez notariuszy
 • zasady dokonywania czynności notarialnych
 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia
 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych
 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

NowelizacjeEdytuj

Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2020 roku[1].

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495)