Prefekt

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Prefekt”.
  • prefekt – tytuł wyższych oficerów i urzędników w starożytnym Rzymie
  • prefekt – urzędnik administracji
  • prefekt – urzędnik administracji Watykanu
  • prefekt – urzędnik administracji Księstwa Warszawskiego
  • prefekt – w krajach anglosaskich uczeń odpowiedzialny za porządek wśród uczniów