Prefektura Galii (łac. praefectura praetorio Galliarum) – jedna z czterech wielkich jednostek podziału terytorialnego w późnym okresie istnienia cesarstwa rzymskiego.

Prefekturę ustanowiono po śmierci Konstantyna Wielkiego w 337 roku. Prefektura obejmowała, oprócz samej Galii, Germanię, Brytanię, Hiszpanię i Mauretanię.

Prefektura Galii (395 AD)

Po podziale imperium w 395 znalazła się w granicach Zachodu.

Do 407 stolicą było miasto Augusta Treverorum (obecnie Trewir), następnie przeniesiona do Arelate (obecnie Arles).

Prefektura istniała do 477 roku, rok dłużej niż władza cesarska w Rawennie, wówczas władzę nad Galią przejęli Wizygoci. W 510 ostrogocki władca Teodoryk Wielki odtworzył prefekturę na małym fragmencie południowej Galii (Prowansja), którą wraz z Arles, podbił. W 536 jej terytorium zostało zdobyte przez Franków i ostatecznie prefektura została zlikwidowana.

Od 377 prefektura dzieliła się na diecezje:

Lista znanych prefektów Galii edytuj

 • Ambrosius (340)
 • Aconius Catullinus (341)
 • Fabius Titianus (342–350)
 • Vulcacius Rufinus (353-354)
 • Gaius Ceionius Rufius Volusianus (354–355)
 • Honoratus (355–357)
 • Flavius Florentius (ok. 357–360)
 • Nebridius (360–361)
 • Decimius Germaniacus (361)
 • Sallustius (?–363–?)
 • Flavius Claudius Antonius (376–377)
 • Ausonius (377–378, współprefekt od 376)
 • Hesperius (378–380)
 • Flavius Manlius Theodorus (382–383)
 • Evodius (ok. 384–386)
 • Constantius (389)
 • Flavius Vincentius (396–401)
 • Andromachus (ok. 401)
 • Claudius Posthumus Dardanus (ok. 402)
 • Romulianus (404–405)
 • Petronius (402–408) – przeniesienie stolicy prefektury do Arelate w 407
 • Limenius (408)
 • Apollinaris (408)
 • Decimus Rusticus (409–411)
 • Claudius Posthumus Dardanus (412–413)
 • Vicentius (413)
 • Iulius (ok. 414)
 • Agricola (416–418)
 • Exsuperantius (421–424)
 • Amatus (ok. 425)
 • Flavius Aetius (426–ok. 427)
 • Auxiliaris (435-437)
 • Avitus (ok. 439)
 • Florentius (439)
 • Albinus (440)
 • Marcellus (ok. 441–445)
 • Tonantius Ferreolus (450/451–453)
 • Priscus Valerianus (?–456)
 • Paeonius (456–458)
 • Magnus (459–460)
 • Arvandus (464–469)
 • Magnus Felix (ok. 470)
 • Entropius (ok. 471)
 • Polemius (475–477)
 • Petrus Marcellinus Felix Liberius (510–536) - prefekt w czasach wizygockich

Bibliografia edytuj

 • Dawid Zołoteńki: Galia u schyłku panowania rzymskiego. Administracja cywilna i wojskowa oraz jej reprezentanci w latach 455–486. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2011, seria: Notus — Scripta Antiqua et Byzantina. ISBN 978-83-62261-34-5.