Produkty gotowe

(Przekierowano z Produkt pracy)

Produkty gotowe, produkty finalne, produkty końcowe – własne produkty przedsiębiorstwa, których technologiczny proces wytwórczy został zakończony i zostały przekazane zamawiającemu do odbioru (usługi), bądź zostały przekazane do magazynu lub bezpośrednio do odbiorcy (wyroby gotowe). Produkty gotowe przeznaczone są do sprzedaży i nie podlegają dalszemu przetworzeniu. Są to jednocześnie prace i usługi odpisane w momencie wytworzenia w ciężar kosztu własnego, lecz jeszcze nie sprzedane do końca okresu sprawozdawczego.

BibliografiaEdytuj

  • K. Winiarska (red): Podstawy rachunkowości: Podręcznik, Warszawa: Wolters Kluwer, 2012. ​ISBN 978-83-264-3817-2​.