Prywatny sekretarz króla

Prywatny sekretarz króla (łac. Secretarius privatus Maiestatis Regiae, sekretarz prywatny królewski) – zaprzysiężony urzędnik dworski, wybierany spośród kilku sekretarzy królewskich, formalnie związany z kancelarią koronną. Był odpowiedzialny za królewską korespondencję prywatną i tajną. Pełnił istotną funkcję w sprawach dyplomacji królewskiej. Pobierał wynagrodzenie ze szkatuły króla.

Niekiedy tytuł sekretarza królewskiego nadawano osobom zasłużonym na polu nauki lub sztuki. Tytuł ten nosił m.in. Jan Kochanowski.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Zbigniew Góralski, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1988.