Przedawnienie

strona ujednoznaczniająca
  • przedawnienie – w prawie cywilnym: przedawnienie roszczeń
  • przedawnienie – w prawie karnym: przedawnienie odpowiedzialności karnej
  • przedawnienie – w prawie podatkowym: przedawnienie zobowiązań podatkowych