Przedsiębiorstwo spożywcze

przedsiębiorstwo produkujące, przetwarzające lub dystrybuujące żywność

Przedsiębiorstwo spożywczeprzedsiębiorstwo prowadzące działalność związaną z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (CELEX: 32002R0178).