Przemiana dławienia

Przemiana dławienia - zachodzi podczas przepływu płynu przez zawór lub inne przewężenie kanału i polega na spadku ciśnienia bez wymiany ciepła z otoczeniem oraz bez wykonania pracy zewnętrznej. Występujące tarcie powoduje spadek ciśnienia. Jest to przemiana nieodwracalna. Przykładem procesu wykorzystującego to zjawisko jest Efekt Joule’a-Thomsona.