Otwórz menu główne

Przemiana energetyczna - jest to proces technologiczny, w którym jedna postać energii (przeważnie nośniki energii pierwotnej) zamieniana jest na inną, pochodną postać energii.

Energia zużywana w przemianie wykorzystywana jest na:

  • wsad przemiany (zużycie nośników energii stanowiących surowiec technologiczny przemiany, podlegających przetwarzaniu na inne nośniki energii),
  • potrzeby energetyczne przemiany (zużycie energii przez urządzenia pomocnicze obsługujące proces przemiany, takie jak: podajniki paliwa, napędy pomp i wentylatorów itp.).

Nośniki energii zużyte na potrzeby energetyczne przemian są częścią bezpośredniego zużycia energii.

Mierniki przemiany energetycznejEdytuj

Do oceny efektywności procesów przemian energii stosuje się różne mierniki. W praktyce najczęściej stosowane są następujące wskaźniki:

  • Sprawność brutto
  • Wskaźnik netto
  • Współczynnik wykorzystania wsadu (Wykorzystanie wsadu)
  • Wskaźnik zużycia paliwa wsadowego brutto
  • Wskaźnik zużycia paliwa wsadowego netto
  • Wskaźnik potrzeb własnych
  • Wskaźnik jednostkowego zużycia energii na potrzeby energetyczne

BibliografiaEdytuj

  • Paska J.: Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.