Przemysł (imię)

staropolskie imię męskie

Przemysł — staropolskie imię męskie, złożone z członów Prze- ("przez" i wiele innych znaczeń) i -mysł ("myśleć"). Może oznaczać "tego, kto sprawnie myśli", "tego, kto jest przemyślny". Kiedy świadomość jego pochodzenia zatarła się, błędnie zostało ono uznane za imię kończące się członem -sław (zamiast -mysł) i "poprawione" na Przemysław.

Przemysł obchodzi imieniny: 13 kwietnia, 4 września, 29 listopada.

Znane osoby noszące imię Przemysł: