Przenośnik podwieszony

Przenośnik podwieszony jest urządzeniem do przemieszczania ładunków zawieszonych pod przenośnikiem najczęściej na haku zwanym zawieszką. Zwykle zawieszki są dopasowane kształtem do transportowanych przedmiotów.

Przenośniki podwieszone wykorzystywane są w szczególnie w miejscach, w których ze względu na małą ilość przestrzeni trzeba przenieść transport ponad obszarem roboczym i drogami komunikacyjnymi. Wykorzystuje się je również w procesach technologicznych (np. w malarniach proszkowych), transporcie międzyoperacyjnym i międzywydziałowym.

Budowa przenośnika podwieszonegoEdytuj

Przenośnik podwieszony składa się z toru jezdnego, po którym poruszają się wózki z zawieszkami lub łańcuch do którego doczepione są zawieszki. Napęd wózków może być realizowany poprzez napędzany łańcuch znajdujący się na osobnym torze – w takim przypadku mamy do czynienia z przenośnikiem podwieszonym dwutorowym.

Napęd przenośnika realizowany jest poprzez napędzanie łańcucha, które odbywa się za pomocą przekładni ciernej lub zębatej.

Tor jezdny wykonany jest zwykle z teownika lub ceownika. Materiałem na tor jest stal lub coraz częściej stopy aluminium szczególnie dla przenoszenia lekkich elementów.

Podstawowe dane techniczne przenośników podwieszonychEdytuj

  • długość – długość toru jezdnego, po którym poruszają się wózki lub łańcuch,
  • podziałka zawieszek – odległość pomiędzy poszczególnymi zawieszkami,
  • prędkość – dla łańcuchów napędzanych,
  • obciążenie – maksymalny dopuszczalny ciężar transportowanego ładunku

Podział przenośników podwieszonychEdytuj

  • jednotorowe,
  • dwutorowe.

Przenośniki podwieszone jednotorowe posiadają jeden tor, po którym poruszają się wózki lub łańcuch, który może być napędzany.

Przenośniki podwieszone dwutorowe posiadają dwa tory; przy czym po jednym torze poruszają się wózki lub łańcuch z zawieszkami, natomiast po drugim torze porusza się łańcuch napędowy, z którego za pomocą zaczepów przekazywany jest napęd na pierwszy tor.