Przepływomierz wirowy

Przepływomierz wirowy (Vortex) – przyrząd pomiarowy, który mierzy jaka ilość medium przepływa przez daną powierzchnię prostopadłą do kierunku przepływu.

Zasada działaniaEdytuj

Podstawą działania przepływomierza Vortex jest teoria ścieżki wirowej Karmana, opisująca zjawisko powstawania wirów za ciałem nieopływowym.

Przegroda, umieszczona w strudze przepływającego płynu, generuje zawirowania, które naprzemiennie odrywają się od jej boków i unoszą wraz ze strumieniem. Częstotliwość odrywania wirów jest wprost proporcjonalna do średniej prędkości przepływu, a więc do strumienia objętości. Podczas odrywania wirów, po dwóch stronach przegrody, powstają naprzemienne chwilowe pola niskiego ciśnienia. Umieszczony za przegrodą czujnik (np. pojemnościowy) wykrywa je, zlicza i przetwarza na linowy sygnał cyfrowy proporcjonalny do prędkości przepływającego płynu.

Zalety:

  • uniwersalne rozwiązanie dla pomiaru cieczy, pary i gazów
  • wysoka niezależność pomiaru od zmian ciśnienia, temperatury i lepkości
  • wysoka stabilność długoterminowa, brak płynięcia zera (z uwagi na wysoką stabilność długoterminową, parametry przepływomierza (wsp. k, punkt zerowy) określone są jednorazowo podczas kalibracji i nie ulegają zmianie w całym okresie późniejszego użytkowania)
  • brak części ruchowych
  • pomijalny spadek ciśnienia w rurociągu
  • wysoka dynamika pomiaru

Wady:

  • brak możliwości pomiaru małychy wartości przepływu (wiry powstają dopiero przy pewnej niezerowej prędkości przepływu)
  • wrażliwość na drgania instalacji na której zamontowany jest przepływomierz (wzbudzają w drgania czujnik pomiarowy, który interpretuje je jako przepływ)
  • wymaga dobrze ustabilizowanego strumienia medium (należy zapewnić odpowiednio długi odcinek prosty przed i za przepływomierzem)

Zobacz teżEdytuj