Przesłanki postępowania cywilnego

Przesłanki postępowania cywilnego[1] - warunki określone przez prawo, które muszą być spełnione, aby postępowanie cywilne mogło zostać wszczęte i przeprowadzone[1].

Przesłanki postępowania cywilnego rozpoznawczego dzielą się na procesowe (formalne) i merytoryczne (materialne)[2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, wyd. 2 zmienione, Warszawa 2000, s. 74.
  2. W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, wyd. 2 zmienione, Warszawa 2000, s. 75.