Przestrzeń społeczna

Przestrzeń społeczna - przestrzeń istniejąca w ramach innego porządku ontologicznego niż fizyczna i której rozmiarów nie da się określić, powstaje dzięki działaniom jednostki i grup zaspokajających potrzeby, realizujących aspiracje.

Przestrzeń jest społeczna, ponieważ:

  • jest wytwarzana w procesie zbiorowym,
  • charakteryzujemy ją poprzez odwołanie się do określonych działań indywidualnych i zbiorowych,
  • ludzie przyznają jej określone znaczenie, wartość,
  • może być czyjąś własnością,
  • można odwołać ją do cech ludzi, którzy ją zamieszkują, do cech kultury lokalnej,
  • może być rozważana jako odległości i dystanse mierzone inaczej niż w przypadku przestrzeni fizycznych.