Przewężenie procentowe

Przewężenie procentowe – stosunek zmniejszenia się pola przekroju poprzecznego w miejscu zerwania do pola przekroju poprzecznego roboczej części próbki nieobciążonej, wyrażony w procentach. Zwykle oznaczany jako Przewężenie procentowe oblicza się na podstawie danych uzyskanych ze statycznej próby rozciągania na podstawie wzoru[1]:

gdzie:

– pole najmniejszego przekroju poprzecznego próbki po zerwaniu,
– pole przekroju poprzecznego roboczej części nieobciążonej próbki.

PrzypisyEdytuj

  1. Marek Blicharski: Wstęp do inżynierii materiałowej. Warszawa: WNT, 2003. ISBN 978-83-204-3499-6.