Przodek

strona ujednoznaczniająca
  • przodek – w genealogii osoba, od której ktoś pochodzi (por. potomek)
  • przodek – istota, której geny miały wpływ na genom innej rozpatrywanej istoty (zob. rozmnażanie)
  • przodek – w matematyce i informatyce – węzeł drzewa, leżący na ścieżce z korzenia do danego węzła i będący bliżej korzenia
  • przodek – główne miejsce wydobywania węgla, aktywny koniec tunelu
  • przodek – taniec biskupiański
  • przodek – jednoosiowy pojazd, przede wszystkim konny, służący do ułatwienia holowania dział