Równik meteorologiczny

Równik meteorologicznyizobara o najniższych wartościach w międzyzwrotnikowej strefie konwergencji. Przesuwa się sezonowo wraz z burzą okołorównikową, której oś wyznacza jego położenie. Średnie położenie środka burzy przypada na 5°N.