Rada Legislacyjna Rządu Czech

Rada Legislacyjna Rządu Czech (cz. Legislativní rada vlády) – utworzona na mocy § 28a ustawy nr 2/1969 Sb. o powołaniu ministerstw i innych centralnych organów administracji państwowej Socjalistycznej Republiki Czeskiej[1]. Rada Legislacyjna Rządu jest organem doradczym rządu w procesie legislacyjnym.

Czechy
Godło Czech
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Czech

Wikiprojekt Polityka

Zakres obowiązkówEdytuj

Rada w ramach swojej jurysdykcji sprawdza, czy wnioski legislacyjne są:

  • zgodne z czeską konstytucją i z pozostałymi elementami porządku prawnego państwa,
  • zgodne z podpisanymi traktatami międzynarodowymi,
  • zgodne z prawem Unii Europejskiej,
  • spójne we wszystkich częściach i niezbędne jako całość,
  • jasno skonstruowane oraz jasno i jednoznacznie sformułowane,
  • zgodne z innymi zasadami procesu legislacyjnego.

Struktura i funkcjonowanie urzęduEdytuj

Skład Rady i Departament ZgodnościEdytuj

W skład Rady wchodzą: przewodniczący, 32 członków Rady, komitety robocze i dodatkowi eksperci, z którymi są przeprowadzane konsultacje. Praca Rady jest regulowana odpowiednim regulaminem. Departamentem pomocniczym Rady Legislacyjnej jest Departament Zgodności, który jest odpowiedzialny w szczególności za prace związane z zobowiązaniami prawnymi wynikającym z członkostwa Czech w Unii Europejskiej, a także kieruje działaniem Internetowego Systemu Aktów Prawnych. Rada Legislacyjna przygotowuje plany i prognozy legislacyjne pracy rządu[2].

PrzewodniczącyEdytuj

Premier mianuje przewodniczącego Rady Legislacyjnej Rządu, który jest członkiem rządu; najczęściej tę funkcję wykonuje minister bez teki. W rządzie Petra Fiali funkcję tę pełni Michal Šalomoun.

Komisje roboczeEdytuj

1 stycznia 2007 przyjęto zgodnie z art. 4 (e) i art. 5 (2) poprawki Statutu Rady Legislacyjnej Rządu, które zostały przyjęte przez rząd 4 października 2006 ustawą nr 1148. W ramach poprawek powstało łącznie 6 komisji roboczych:

  • Komisja ds. prawa publicznego I - Komisja ds. prawa administracyjnego nr 1, Komisja ds. prawa administracyjnego nr 2
  • Komisja ds. prawa publicznego II - Komisja ds. prawa finansowego
  • Komisja ds. prawa publicznego III - Komisja ds. prawa pracy i spraw socjalnych, Komisja ds. prawa prywatnego i Komisja ds. prawa karnego[2]

ObradyEdytuj

Rada zbiera się w razie potrzeby, przeważnie dwa razy w tygodniu. Posiedzenia są zwoływane przez przewodniczącego, który ustala termin, miejsce i porządek obrad. Przewodniczący prezentuje materiały przedstawione Radzie do dyskusji i projekty opinii wydanych przez Radę. Jeśli projekt opinii jest niedostępny, jest wysyłany do odpowiedniego departamentu w późniejszym terminie.

Lista przewodniczącychEdytuj

Republika CzeskaEdytuj

Lp.   Przewodniczący Funkcja w rządzie Partia Okres urzędowania Rząd
1. Jan Kalvoda   Wicepremier odpowiedzialny za kierowanie Urzędem Legislacji i Administracji Publicznej ODA 1 stycznia 1993 - 4 lipca 1996 Pierwszy rząd Václava Klausa
minister sprawiedliwości 4 lipca 1996 – 7 stycznia 1997 Drugi rząd Václava Klausa
2. Vlasta Parkanová   minister sprawiedliwości ODA 4 lipca 1996 – 2 stycznia 1998 Drugi rząd Václava Klausa
3. Miloslav Výborný   minister bez teki KDU-ČSL 5 stycznia 1998 – 22 lipca 1998 Drugi rząd Václava Klausa
4. Pavel Rychetský   wicepremier ČSSD 22 lipca 1998 – 12 lipca 2002 Rząd Miloša Zemana
Wicepremier, minister sprawiedliwości 12 lipca 2002 – 4 sierpnia 2004 Rząd Vladimíra Špidli
6. Jaroslav Bureš minister bez teki bezpartyjny dla ČSSD 4 sierpnia 2004 - 25 kwietnia 2005 Rząd Stanislava Grossa
7. Pavel Zářecký minister bez teki bezpartyjny dla ČSSD 25 kwietnia 2005 – 16 sierpnia 2006 Rząd Jiříego Paroubka
8. Jiří Pospíšil   minister sprawiedliwości ODS 16 sierpnia 2006 – 9 stycznia 2007 Pierwszy rząd Mirka Topolánka
9. Cyril Svoboda   minister bez teki KDU-ČSL 9 stycznia 2007 – 23 stycznia 2009 Drugi rząd Mirka Topolánka
10. Pavel Svoboda   minister bez teki KDU-ČSL 23 stycznia 2009 – 8 maja 2009 Drugi rząd Mirka Topolánka
11. Daniela Kovářová   minister sprawiedliwości bezpartyjna 8 maja 2009 – 30 listopada 2009 Rząd Jana Fischera
12. Pavel Zářecký minister bez teki bezpartyjny 30 listopada 2009 – 13 lipca 2010 Rząd Jana Fischera
13. Jiří Pospíšil   minister sprawiedliwości ODS 13 lipca 2010 – 13 lipca 2011 Rząd Petra Nečasa
14. Karolína Peake   wicepremier VV, później LIDEM 13 lipca 2011 – 12 grudnia 2012 Rząd Petra Nečasa
15. Petr Mlsna   minister bez teki bezpartyjny dla LIDEM 12 grudnia 2012 – 10 lipca 2013 Rząd Petra Nečasa
16. Marie Benešová minister sprawiedliwości bezpartyjna 10 lipca 2013 – 29 stycznia 2014 Rząd Jiříego Rusnoka
17. Jiří Dienstbier   minister ds. praw człowieka i równouprawnienia ČSSD 29 stycznia 2014 – 30 listopada 2016 Rząd Bohuslava Sobotki
18. Jan Chvojka   minister ds. praw człowieka i równouprawnienia ČSSD 1 grudnia 2016 – 13 grudnia 2017 Rząd Bohuslava Sobotki
19. Robert Pelikán   Minister sprawiedliwości ANO 2011 13 grudnia 2017 – 27 czerwca 2018 Pierwszy rząd Andreja Babiša
20. Taťána Malá   Minister sprawiedliwości ANO 2011 27 czerwca 2018 – 10 lipca 2018 Drugi rząd Andreja Babiša
21. Jan Kněžínek Minister sprawiedliwości ANO 2011 10 lipca 2018 – 30 kwietnia 2019 Drugi rząd Andreja Babiša
22. Marie Benešová Minister sprawiedliwości ANO 2011 30 kwietnia 2019 – 17 grudnia 2021 Drugi rząd Andreja Babiša
23. Michal Šalomoun   Minister ds. legislacji Piraci 17 grudnia 2021 – nadal Rząd Petra Fiali

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

BibliografiaEdytuj