Radosław Grześkowiak

Radosław Marcin Grześkowiak (ur. 1968) – współczesny historyk literatury i edytor, znawca literatury baroku, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

W 2011 uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pod tytułem „Barokowy erotyk jako przedmiot badań edytora i interpretatora”. W 2013 roku Muzeum i Pałac w Wilanowie wydało zbiór Amor Curiosus Grześkowiaka, pracy na tematach dawnej poezji erotycznej. Autor wielu opracowań poświęconych Hieronimowi Morsztynowi[1][2][3]. Jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego.

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Grześkowiak, Radosław. "Wiersze na ryciny jako dominanta polskojęzycznej twórczości Symeona z Połocka. Część 1: Od bajki o starcu, chłopcu i ośle do oślej paraboli ludzkiego ciała." Pamiętnik Literacki 108.3 (2017): 185-216.
 • Grześkowiak, Radosław. "O dupie Maryni. Rozwiązywanie Gadki Jana Kochanowskiego." Odrodzenie i Reformacja w Polsce 60 (2016): 111-141.
 • Grześkowiak, Radosław. "„Zwyczajem kawalerów ziemskich postępuje z nią Oblubieniec”. Pierwotna dedykacja „Pobożnych pragnień” Aleksandra Teodora Lackiego jako autorski projekt lektury emblematów Hermana Hugona." Pamiętnik Literacki 1.106 (2015): 199-227.
 • Grześkowiak, Radosław. "Anonimowe dzieło emblematyczne na kanwie cyklu rycin „Cor Iesu amanti sacrum” Antona Wierixa z drugiej połowy XVII stulecia." Pamiętnik Literacki 104.3 (2013): 217-230.
 • Grześkowiak, Radosław. "Recenzenckie zachwyty i niedyskrecje Seweryn Bączalski w roli krytyka Światowej Rozkoszy Hieronima Morsztyna." Śląskie Studia Polonistyczne 1 (6) (2015): 23-51.
 • Grześkowiak, Radosław. "Emblematyczna pompa nuptialis. Zbiory „symboli weselnych” z XVII wieku na tle emblematyki erotycznej i erudycyjnych argumentów oratorskich." Terminus 14.25 (2015).
 • Grześkowiak, Radosław, and Marcin Polkowski. "Emblematyczne śpiewniki? O pograniczu między muzyką a obrazem w siedemnastowiecznych niderlandzkich zbiorach emblematów." Terminus 14.25 (2015).
 • Grześkowiak, Radosław, and P. M. R. Hulsenboom. "Emblems from the Heart. The Reception of the Cor Iesu Amanti Sacrum Engravings Series in Polish and Netherlandish 17th-Century Manuscripts." (2015).

PrzypisyEdytuj

 1. Radosław Grześkowiak: Historyja ucieszna o królewnie Banialuce / Hieronim Morsztyn. Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, 2007, seria: Biblioteka Pisarzy Staropolskich 1427-3306 ; t. 34. ISBN 978-83-89348-05-0. (pol.)
 2. Radosław Grześkowiak: Wiersze padewskie/Hieronim Morsztyn. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2014. ISBN 978-83-7543-288-6. (pol.)
 3. Radosław Grześkowiak. Recenzenckie zachwyty i niedyskrecje Seweryn Bączalski w roli krytyka Światowej Rozkoszy Hieronima Morsztyna. „Śląskie Studia Polonistyczne”. 1 (6), s. 23-51, 2015 (pol.).