Otwórz menu główne

Reakcja Mehlerareakcja fotochemiczna redukcji tlenu zachodząca w chloroplastach, opisana przez Alana Mehlera w roku 1951[1][2].

Reakcja zaczyna się od przeniesienia elektronu z fotoukładu I na cząsteczkę tlenu. W efekcie powstaje anion ponadtlenkowy O2[3], przekształcany przez obecną w chloroplastach miedziano-cynkową dysmutazę ponadtlenkową (Cu-Zn–SOD) do H2O2. Powstały H2O2 jest redukowany przez tylakoidową peroksydazę askorbinianową z wytworzeniem cząsteczki wody. Ze względu na przenoszenie elektronu z wody z wytworzeniem wody transport elektronów na tlen w wyniku zachodzenia reakcji Mehlera nazywany jest cyklem woda-woda[4] lub pseudocykliczną fosforylacją[5]. Redukcja O2 poprzez przeniesienie elektronu z fotoukładu I oraz rozkład powstającego H2O2 nie prowadzi do powstania NADPH, jednak wytwarzana jest siła protonomotoryczna wykorzystywana do syntezy ATP. Prawdopodobnie cykl woda-woda jest ważnym sposobem regulacji stosunku ATP/NADPH[4].

PrzypisyEdytuj

  1. AH. Mehler. Studies on reactions of illuminated chloroplasts. I. Mechanism of the reduction of oxygen and other Hill reagents. „Arch Biochem Biophys”. 33 (1), s. 65-77, 1951. DOI: 10.1016/0003-9861(51)90082-3. PMID: 14857775. 
  2. A. Makino, C. Miyake, A. Yokota. Physiological functions of the water-water cycle (Mehler reaction) and the cyclic electron flow around PSI in rice leaves. „Plant Cell Physiol”. 43 (9), s. 1017-1026, 2002. DOI: 10.1093/pcp/pcf124. PMID: 12354919. 
  3. Heber U. Irrungen, Wirrungen? The Mehler reaction in relation to cyclic electron transport in C3 plants. „Photosynthesis research”. 1-3 (73), s. 223–231, 2002. DOI: 10.1023/A:1020459416987. PMID: 16245125. 
  4. a b Asada K. The water-water cycle as alternative photon and electron sinks. „Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences”. 1402 (355), s. 1419–1431, 2000. DOI: 10.1098/rstb.2000.0703. PMID: 11127996. 
  5. Allen JF. Cyclic, pseudocyclic and noncyclic photophosphorylation: new links in the chain. „Trends in plant science”. 1 (8), s. 15–19, 2003. DOI: 10.1016/S1360-1385(02)00006-7. PMID: 12523995.