Reakcja Mehlera

Reakcja Mehlerareakcja fotochemiczna redukcji tlenu zachodząca w chloroplastach, opisana przez Alana Mehlera w roku 1951[1][2].

Reakcja zaczyna się od przeniesienia elektronu z fotoukładu I na cząsteczkę tlenu. W efekcie powstaje anion ponadtlenkowy O2[3], przekształcany przez obecną w chloroplastach miedziano-cynkową dysmutazę ponadtlenkową (Cu-Zn–SOD) do H2O2. Powstały H2O2 jest redukowany przez tylakoidową peroksydazę askorbinianową z wytworzeniem cząsteczki wody. Ze względu na przenoszenie elektronu z wody z wytworzeniem wody transport elektronów na tlen w wyniku zachodzenia reakcji Mehlera nazywany jest cyklem woda-woda[4] lub pseudocykliczną fosforylacją[5]. Redukcja O2 poprzez przeniesienie elektronu z fotoukładu I oraz rozkład powstającego H2O2 nie prowadzi do powstania NADPH, jednak wytwarzana jest siła protonomotoryczna wykorzystywana do syntezy ATP. Prawdopodobnie cykl woda-woda jest ważnym sposobem regulacji stosunku ATP/NADPH[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Alan H. Mehler, Studies on reactions of illuminated chloroplasts, „Archives of Biochemistry and Biophysics”, 33 (1), 1951, s. 65–77, DOI10.1016/0003-9861(51)90082-3, PMID14857775 [dostęp 2023-02-15] (ang.).
  2. Amane Makino, Chikahiro Miyake, Akiho Yokota, Physiological Functions of the Water–Water Cycle (Mehler Reaction) and the Cyclic Electron Flow around PSI in Rice Leaves, „Plant and Cell Physiology”, 43 (9), 2002, s. 1017–1026, DOI10.1093/pcp/pcf124, PMID12354919 [dostęp 2023-02-15] (ang.).
  3. Ulrich Heber, Irrungen, Wirrungen? The Mehler reaction in relation to cyclic electron transport in C3 plants, „Photosynthesis Research”, 73 (1/3), 2002, s. 223–231, DOI10.1023/A:1020459416987, PMID16245125 [dostęp 2023-02-15] (ang.).
  4. a b Kozi Asada, The water–water cycle as alternative photon and electron sinks, „Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences”, 355 (1402), 2000, s. 1419–1431, DOI10.1098/rstb.2000.0703, PMID11127996, PMCIDPMC1692883 [dostęp 2023-02-15] (ang.).
  5. John F. Allen, Cyclic, pseudocyclic and noncyclic photophosphorylation: new links in the chain, „Trends in Plant Science”, 8 (1), 2003, s. 15–19, DOI10.1016/S1360-1385(02)00006-7, PMID12523995 [dostęp 2023-02-15] (ang.).