Reeksport

Reeksport – powrotny eksport, wywóz towaru importowanego za granicę. W transakcjach tych bierze udział najmniej trzech partnerów z różnych krajów: sprzedawca, pośrednik i nabywca. Rozróżnia się reeksport pośredni (zwany też importem równoległym) i bezpośredni.

Reeksport pośredni – ma miejsce wtedy, gdy towar przechodzi przez kraj reeksportera. Może być powodowany przyczynami politycznymi – embargiem.

Reeksport bezpośredni występuje, gdy reeksporter kieruje towar wprost od sprzedającego do nabywcy z pominięciem swego kraju, a dokonuje tylko rozliczenia za zakupiony i sprzedany towar.

BibliografiaEdytuj

  • Klemens B. Białecki, Włodzimierz Januszkiewicz, Leokadia Oręziak: Leksykon handlu zagranicznego. Warszawa: PWE, 2007, s. 232. ISBN 83-208-1651-3.