Referendum w Irlandii w 2013 roku

Referendum w Irlandii w 2013 roku – referendum z 4 października 2013 roku, podczas którego odbyły się dwa głosowania. Pierwsze dotyczyło zniesienia wyższej izby parlamentu Irlandii – Seanad Éireann. Drugie dotyczyło ustanowienia Sądu Apelacyjnego, który miałby przejąć istniejącą jurysdykcję odwoławczą Sądu Najwyższego.

Irlandia
Godło Irlandii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Irlandii

Wikiprojekt Polityka

Likwidacja senatuEdytuj

Poprawka została odrzucona.

Głosy Liczba głosów[1] %
 T Tak 591 937 48,27%
 N Nie 634 437 51,73%
Głosy nieważne 14 355 1,16%
Razem 1 240 729 100%
Frekwencja 39,17%

Ustanowienie Sądu ApelacyjnegoEdytuj

Poprawka została przyjęta.

Głosy Liczba głosów[2] %
 T Tak 795 008 65,16%
 N Nie 425 047 34,84%
Głosy nieważne 20 080 1,6%
Razem 1 240 135 100%
Frekwencja 39,15%

PrzypisyEdytuj