Rekluz

(Przekierowano z Rekluza)

Rekluz, rekluzazakonnik lub zakonnica zobowiązujący się do nieopuszczania własnej celi i niekontaktowania się z innymi zakonnikami. Skrajnym rodzajem rekluzji było zamurowanie w celi aż do śmierci.

Rekluza w celi bł. Doroty z Mątowów

W monastycyzmie prawosławnym analogiczna forma umartwienia się nosi nazwę zatworniczestwa[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Święty Serafim Sarowski. Żywot i pouczenia. hieromnich Gabriel (Hagioryta), M. Jakimiuk, J. Misiejuk (red.). Hajnówka: Bratczyk, 1999, s. 18. ISBN 83-910025-3-5.