Responsywność

Responsywność (od (ang.) response – odpowiedź) – jeden z wyznaczników atrakcyjności interpersonalnej. Osoba jest responsywna w kontakcie z drugą osobą, jeżeli jej zachowanie i wypowiadane słowa stanowią odpowiedź na działania partnera. Osoby responsywne są na ogół bardziej lubiane. Przeciwieństwem responsywności jest indyferentność.

BibliografiaEdytuj

  • Psychologia. Podręcznik Akademicki. Tom 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, redaktor naukowy Jan Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.